The Kennedy Center

District Of Columbia

Washington

Friday Aug. 2
Tickets
Darwin, Australia

Darwin Entertainment Centre

Perth , Australia

Astor Theatre

Adelaide, Australia

Adelaide Entertainment Centre

Melbourne, Australia

Palais Theatre

Bendigo, Australia

Ulumbarra Theatre

Hobart, Australia

Odeon Theatre

Cairns, Australia

Cairns Performing Arts Centre

Townsville, Australia

Townsville Entertainment Centre

Toowoomba, Australia

Empire Theatre

Brisbane, Australia

QPAC